Sunday, March 02, 2003

EsselamIn ve gunaydIn. Enteresan bir gunun ardIndan, Pazar sabahInIn aile mahmurlugundayIm. Dunki DXM 1ci plato meditasyonlarImIn rahatsIz etmez objektivitesi kalmI$a benziyor. Uzuuuuuuuun zamandIr aklImda olan web projesini hayata gecirmek icin gereken ilk adImI atmI$ bulunuyorum. Dreamweaver anlatan bir kitapIn pdf versyonunu okumaktayIm. Istedigim sistematiklige burdan ula$abilirim belki. Ne dersiniz, ho$ olmaz mI?

Saturday, March 01, 2003

ArtIk religiously gunluk tutmam gerektigine karar veriyorum.
Against my better judgment, DXM icmeye karar veriyorum. 1 $i$e Vicks 44. Akmerkez eczanesi karmik koinsidansI. Metorfan dansI ba$lasIn. Saat 4:15.
Merhabalar. Freewritting senfonilerimin devamInI buradan takip edebileceksiniz. Daha once takip edebileceginiz bir medyum yoktu. BElki bloga donu$urlerse bir sistematiklige beni zorlayabilecekleri umidi bu transformasyonun arkasInda yatan motivasyon.

Son gunler gercekten kahredici bir depreselikte gecmekte. Alkolizmaya kurban gittim gidiyorum. Derken kendimi icine hapsediverdim. Ama bunun ustunde durmak istemeyi$imin sebebi, bu alI$kanlIktan kacmak degil. Aksine diger, adInI koymakta zorlandIgIm, sorunlarImI cozdugumde onun da gidecegini du$unmemden.

ArtIk kelimelerin guzelligiyle oyna$mayacagIm. Sadece yazacagIm. Cunki ortaya bir$ey cIkarmayI amac edindigimde ba$arIsIz oldugumdan daha da ba$arIsIz oluyorum train of thoughtumu kestigimde.

Gulp-biraz daha iceyim.
Bak $imdi durasIm geldi. Goruyormusun? Ne fena.

Friday, February 14, 2003

Olmuyor, olmuyor. Istedigimi gercekten en guzel yansItan bu cumle i$te. Olmiyan nedir? Neden olmamaktadIr? Bunlar yok. Tek olgu olmayanin tekrarlanmasI. Bu olmayanlarIn netliginden ilerledikce rastlanacak olansa esas rahatsIzlIk kaynagIdIr. Surekli bir tatminsizlik yaratIlmayan(lar)dan, olunmayan(lar)dan. YaratIlmayan neydi? Neden yaratilmamisti? Olmayan neydi? Neden olmamisti? Ba$layalIm donmeye.

Vicious^vicious.Kendýme koydugum rutýnler kacmaya calýsýrken nelerý gerýde býrakacagýmý sorguladýgým surede yalnýzlýk hýssetmemem ýcýnken hayatýmý devralIyor.

Uzun bir cumleyle baslamak esasi. Yazilar sorgulanmayacak. Belki de sorgulanmayan tek an yazilan an olacak/ Bu da olmadi/ Demek istedigim yazilanlar sorgulanmayacak cunku bu umudun, umudumun, ta kendisi/esansI.

Bir$eyler olu$turmak lazIm. Bir$ekilde anlamak lazIm, neler oldugunu? Olanlar bana olsa da olduran ben olmazken dokuleceklerden bir$Eyler cIkarmayI umid ediyorum. YazI english ve turkce arasInda seyredecektir muhtemelen. KurallarIn ba$Indaysa freewritting'in, Orta 1 ingilizce derslerinde yapIldIgI $ekliyle her ne olursa olsun yazmaya aralIk vermeden, esas alInacagI var. Amac bir stream of consciousness veya ic dunyanIn mumkun olan en authentic haliyle kelimelere dokulmesi degil kesinlikle; bu uyu$uk $ahsIn ortaya bir$ey, o $ey(ler) her ne olursa olsun, ortaya konmasI.

[EnthusiazmIm once Kamer Akdemirin ekrani kesmesi[bkz. ben ona baktim o bana bakti bakistik] akab'nde de herkes yemek yerken dukkana mu$teri gelmesi nedeniyle bolundu, parcalara ayrIldI.]

Simdilik cozuluyorum ve esasen 1 ve 0lardan olu$ma $u okuduklarInI kimbilir nereye post ediyorum. arkasI illa ki olacak. hergun/